Priče o uspehu

Novi model izrade budžeta za Srbiju

Usvajanje novog Zakona o planiranju i izgradnji: sjajne vesti za investitore

Bolje upravljanje u privredi za bolje poslovanje

Fiskalni kontrolor uvodi veću fiskalnu disciplinu

Zakon o inspekcijskom nadzoru: u susret povoljnom poslovnom okruženju

Program radnih praksi za Vladu Srbije, 2012-2014.

Reforme Zakona o radu u Srbiji

Izmene zakona pogoduju investitorima koje su do sada odvraćale dodatne naknade

Bolje poslovanje rezultat boljeg upravljanja

Srbija unapredila poslovno okruženje ukidanjem nepotrebnih naknada

Para-fiscal charges come out of the shadows and are eliminated


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija