Bolje poslovanje rezultat boljeg upravljanja

 

Mala i srednja preduzeća uće kako da potraju

"Korporativno upravljanje je mnogo više od poštovanja propisa - ono definiše korporativnu kulturu".

Mnoge kompanije u Srbiji pate od slabog korporativnog upravljanja, i često je vlasnik u isto vreme i generalni direktor koji se u rukovođenju firmom oslanja na intuiciju. Zato veliki broj kompanija u Srbiji u ranoj fazi nije u stanju da napravi uspeh u prvih nekoliko ključnih godina poslovanja. Čak i firme koje uspevaju da rade dugi niz godina, na kraju propadnu zbog lošeg upravljanja. Kao deo napora da unapredi uslove poslovanja u Srbiji, USAID je predvodio aktivnosti izrade smernica za rukovođenje u firmama u Srbiji.

USAID, zajedno sa Privrednom komorom Srbije, okupio je brojne stručnjake, firme, udruženja i druge relevantne zainteresovane strane kako bi radile na izradi nacrta i promociji novih smernica odnosno “Kodeksa”. USAID je obezbedio finansijsku i tehničku podršku, i Kodeks je objavljen oktobra 2012.

Novi Kodeks predstavlja skup “meke” regulative, što znači da principi i preporuke nisu obavezujuće, već su samo preporuke. On obuhvata najbolju međunarodnu i lokalnu praksu u korporativnom upravljanju i Zakonu o preduzećima i pomoćiće kompanijama u Srbiji da unaprede standard korporativnog upravljanja, uključujući prava članova, odgovornosti direktora, obelodanjivanje i transparentnost, upravljanje rizikom, korporativnu društvenu odgovornost i fer poslovno partnerstvo. On pruža savete za mala i srednja preduzeća (MSP) i porodične firme, koje predstavljaju preovlađujući oblik organizovanja firmi u Srbiji, a u isto vreme bavi se i potrebama većih i državnih kompanija.

Kompanije iz Srbije već vide dobrobiti novog Kodeksa. Do sada su 32 kompanije obavestile Privrednu komoru da primenjuju Kodeks o korporativnom upravljanju a sedam kompanija je usvojilo sopstvene kodekse korporativnog upravljanja.

Takav jedan pozitivan primer dolazi iz Naftne industrije Srbije (NIS). Na prezentaciji u Privrednoj komori Srbije Mirjana Stanojević, rukovodilac korporativnih poslova u NIS-u, rekla je da korporativno upravljanje definiše korporativnu kulturu. Prema gospođi Stanojević, korporativno upravljanje je mnogo vise od poštovanja propisa. Ona smatra da je transparentnost glavni problem, i da je dobro korporativno upravljanje prioritet za NIS. 

Poštovanje preporuka novog Kodeksa, Srbija bi trebalo da napreduje kada je u pitanju Indeks svetske ekonomske konkurentnosti i to u oblastima Etičko postupanje kompanija, Efikasnost korporativnih odbora, Zaštita interesa manjinskih akcionara i Pouzdanost profesionalnog upravljanja. U izveštaju Svetske banke “Doing Business”, novi Kodeks će poboljšati poziciju Srbije kada su u pitanju oblasti Zaštita investitora i Realizacija ugovora. Kako Srbija bude napredovala na svetskoj lestvici, može očekivati vise investicija, bolji pristup finansiranju, dodatne mogućnosti za zapošljavanje i veći uspeh kompanija. Pomoć kompanijama da usvoje snažno korporativno upravljanje važan je korak u unapređenju ekonomije u Srbiji’ što je jedan od najvećih prioriteta USAID-a.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija