Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

U okviru šire kampanje okrenute ka malim i srednjim preduzećima (MSP), sa ciljem promovisanja alternativnih izvora finansiranja, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) je u saradnji sa konsultantskom kompanijom WM Equity Partners 14. septembra organizovao Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji. Na ovom događaju je privrednicima i široj javnosti predstavljeno iskustvo zemalja u regionu i primeri dobre prakse koji su već desili u Srbiji. Na navedenom događaju je učestvovalo više od 100 predstavnika iz redova MSP, međunarodnih finansijskih institucija, predstavnika državnih organa Republike Srbije, banaka i domaćih konsultanata. Video zapis pomenutog događaja je dostupan na

http://usaidbep.wmep.rs/?lang=sr

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija