Podršku pravosuđu za efikasniji sistem izvršenja presuda

Privredni apelacioni sud je uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP) i Svetske banke od 5. do 8. septembra organizovao 25. godišnju Konferenciju Privrednih sudova, koja je ove godine bila usredsređena na usklađivanje prakse u sprovođenju Zakona o izvršenju i obezbeđenju i njegovih podzakonskih akata, kao i na stečajno pravo. Konferencija je okupila preko 300 stručnjaka, među kojima su bile sudije Vrhovnog kasacionog suda, izvršne sudije svih privrednih sudova širom Srbije, javni izvršitelji i članovi Komore javnih izvršitelja, kao i predstavnici privrede. Ministarka pravde Nela Kuburović otvorila je konferenciju naglasivši značaj efikasnog i pouzdanog sistema izvršenja za poslovno okruženje i vladavinu prava u celini. Predstavnik USAID BEP učestvovao je u okruglom stolu o izvršenju i govorio o značajnosti delotvornog i efikasnog izvršenja za privredu u Srbiji, podcrtavši uticaj ovog sistema na pristup izvorima finansiranja. Organizatori će objaviti zaključke sa konferencije i dostaviti ih svim sudovima i drugim učesnicima u cilju obezbeđivanja dosledne primene pravila o izvršenju. Podrška USAID BEP u ovoj oblasti doprinela je skraćenju vremena potrebnog za izvršenje sudskih odluka i unapređenju doslednosti izvršenja.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija