DAN OTVORENIH VRATA SA INSPEKTORIMA

BEOGRAD - Prvi neformalni susret privrednika i predstavnika inspekcijskih službi pod nazivom „Dan otvorenih vrata sa inspektorima“, na kome su predstavnici privrede i zainteresovani građani po prvi put imali priliku da na jednom mestu dobiju konkretne savete i odgovore na sve nedoumice u vezi sa inspekcijskim nadzorom, održan je danas u prostorijama Privredne komore Srbije, u organizaciji Projekta za bolje uslove poslovanja Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID BEP) i Privredne komore Srbije (PKS).

Tokom sastanka inspektori sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti tržišne, turističke, poljoprivredne i komunalne inspekcije, inspekcije rada i zaštite životne sredine, u prijatnoj i opuštenoj atmosferi diskutovali su sa privrednicima o otvorenim pitanjima iz njihovog poslovanja i davali savete i preporuke u pogledu primene propisa iz različitih oblasti poslovanja.

Milan Stefanović, viši stručni savetnik za regulatorna pitanja i inspekcijski nadzor, USAID BEP ovom prilikom izjavio je: „Današnji skup pokazuje suštinsku promenu funkcije inspekcije, koja sada ima savetodavnu i preventivnu, a ne kao nekad, prvenstveno kaznenu ulogu. Osim toga, inspekcijski nadzor sada je zasnovan na proceni rizika, planovima i kontrolnim listama, što omogućava inspekciji da utvrdi prioritete u radu i nadzoru, a privrednicima olakšava poslovanje u skladu sa zakonom. Novine uvedene Zakonom o inspekcijskom nadzoru uticale su na promenu percepcije inspektora kod privrednika, kao i unapređenje delotvornosti inspekcijskog nadzora, naročito stvaranjem uslova za koordinaciju inspekcijskih službi i drugih nadležnih organa.“

„Inspekcije treba da povećaju broj kontrola nad neregistrovanim privrednim subjektima, da se više bave suzbijanjem sive ekonomije i smanje broj kontrola nad legalnim privrednim subjektima“, rekao je Žarko Malinović, sekretar za trgovinu Privredne komore Srbije.

Podaci tradicionalne godišnje ankete „1000 preduzeća“ koju sprovodi USAID pokazuju da je u julu 2014. godine, pre same reforme, 48 odsto preduzetnika imalo pozitivnu percepciju o inspekcijama. Ovaj rezultat značajno je promenjen već u decembru 2015. godine, po usvajanju Zakona o inspekcijskom nadzoru, kada se 70 odsto preduzetnika izrazilo pozitivno o inspekcijama. Reformski zakon unapredio je delotvornost rada inspekcija, njihovu komunikaciju sa privatnim sektorom i uslove poslovanja, zbog čega je od 2014-2016. godine, broj preduzetnika koji smatraju da im inspekcije savetima pomažu da svoje poslovanje usklade sa propisima porastao sa 47 odsto na 60 odsto.

„Od početka primene Zakona o inspekcijskom nadzoru izvršili smo oko 630  savetodavnih poseta i primili oko 530 izveštaja o samoproveri. Trudimo se da pomognemo i savetujemo, a kada naiđemo na neki propust, utvrđujemo stepen rizika u skladu sa jasnim kriterijumima u kontrolnim listama. Nije nam cilj da odmah sankcionišemo uočene propuste. Veoma nam je drago što osećamo promenu stavova privrednika u odnosu prema nama, jer nas sve manje doživljavaju kao suprostavljenu stranu, već više kao partnere.““, izjavila je Vesna Ristić, predstavnica tržišne inspekcije iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

„Ono što nama privrednicima dosta znači jeste to što možemo da od inspektora dobijemo savet kako da poslujemo prema propisima i što putem kontrolnih lista možemo sami da izvršimo procenu ispravnosti našeg poslovanja, i u skladu sa tim na vreme izvršimo korekciju. Ipak, najviše od svega nam znači olakšano poslovanje u legalnim tokovima, kroz smanjeni broj konkurenata koji rade u sivoj zoni i čine nelojalnu konkurenciju“, rekao je Aleksandar Vasić, vlasnik firme „Poslovni savetnik“ i zamenik predsednika grupacije računovodstvenih poslova PKS.

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pokrenut je u januaru 2011. godine sa ciljem da podrži aktivnosti usmerene na regulatornu reformu, unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti privatnog sektora u Republici Srbiji. Značajan deo aktivnosti USAID BEP usmeren je na podršku reformi inspekcijskog nadzora, a njegove preporuke ugrađene su u novi Zakon o inspekcijskom nadzoru koji unapređuje koordinaciju rada inspekcija, jača preventivnu ulogu inspekcije, povećava delotvornost inspekcijskog nadzora, smanjuje sivu ekonomiju i unapređuje uslove poslovanja u Srbiji.
Nakon Beograda, tokom septembra i oktobra „Dani otvorenih vrata sa inspektorima” u biće organizovani i u Nišu i Novom Sadu.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija