EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

Beograd – Novi Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova omogućiće brži upis nepokretnosti u katastar kroz uvođenje elektronskog šaltera, veću pravnu sigurnost u prometu nekretnina, te efikasniji postupak overe ugovora i upisa imovine.  Nacrt Zakona, koji je izradila Radna grupa sastavljena od predstavnika Republičkog geodetskog zavoda, Projekta za bolje uslove poslovanja Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID BEP) i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) trenutno je na javnoj raspravi.

„Nacrt zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova značajno unapređuje ažurnost, dostupnost, pouzdanost i efektivnost katastra.  Njime se predviđa značajno smanjenje broja procedura za građane i privredu. To znači da pojedinac koji želi da izvrši upis nekretnine više neće morati da ide od šaltera do šaltera, već će sve svoje obaveze obaviti jednom posetom javnom beležniku. Osim toga, na efikasnost upisa prava uticaće i skraćenje rokova za postupanje katastra na samo pet radnih dana“ izjavo je Borko Drašković, direktor Republičkog geodetskog zavoda.

Uvođenjem elektronskog šaltera biće omogućen efikasniji rad nadležnih službi i olakšan upis prava, a uz veću ažurnosti pri upisu promena u katastru, biće omogućen i brži obračun poreza na imovinu i poreza na prenos apsolutnih prava. Zakon će doprineti i ukupnom poboljšanju poslovnog okruženja, te pozitivno uticati na poziciju Srbije na „Doing Business“ listi Svetske banke.

„Ovim zakonom bila bi pojačana pravna sigurnost svih učesnika u postupku, što bi se reflektovalo i na tržište nekretnina u smislu sigurnijeg prometa nepokretnosti i za građane i za pravna lica. Takođe, za svaku državu je jako važno da ima potpunu i ažurnu svojinsku evideniju, a ona će usvajanjem ovog zakona biti značajno poboljšana. Jedna od novina sadržana u Nacrtu zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova jeste i uspostavljanje elektronskog sistema upisa u katastar, čime se potvrđuje i nastavlja opredeljenje Vlade Republike Srbije za uvođenje elektronskih komunikacija u sve segmente društva”,  izjavila je Aleksandra Damnjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija