Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

Nakon izuzetno dobro posećenog brifinga za medije koji je 26. jula organizovao USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) u saradnji sa agencijom za odnose sa javnošću Olaf & McAteer, brojni mediji nastavljaju da izveštavaju o mogućim prednostima boljeg pristupa izvorima finansiranja za MMSP. Nakon ovog skupa za novinare, dve televiziije pozvale su ekspertkinju USAID BEP da u gostovanju prikaže izazove u pogledu pristupa finansiranju za MMSP i moguća rešenja za te probleme. Ekspertkinja USAID BEP je govorila o uvođenju mikrofinansiranja i finansiranja kroz ulaganje u kapital, kao i o proširenju lepeze alternativnih izvora finansiranja za MMSP na televzijama N1 i Pink koje imaju nacionalnu pokrivenost. Pored toga, ovu temu su iscrpno obradili brojni nacionalni, regionalni i lokalni mediji, a prvenstveno dnevne novine. Prethodno pomenute aktivnosti deo su kampanje koju je pokrenuo USAID BEP, a tiče se informisanja privatnog sektora i šire javnosti o mogućim izvorima finansiranja za MMSP, uključujući i one koji postoje u susednim zemljama, kao i o njihovom značaju za konkurentnost privreda tih država.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija