Povećana transparentnost javnih finansija u Srbiji kroz unapređenje rada Državne revizorske institucije

Zaposleni u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) pohađali su obuku iz programskog budžeta i planiranja budžeta po učinku. Ova inicijativa, koju zajednički sprovode USAID BEP i Ministarstvo finansija, unaprediće rezultate rada DRI i samim tim poboljšati fiskalnu disciplinu u Srbiji, što je osnovni preduslov za efikasno upravljanje javnim sredstvima. Obuka je zaposlenima u DRI omogućila da steknu znanja o unapređenoj metodologiji programskog budžeta i oceni učinka, omogućila im je da efikasnije analiziraju učinak budžetskih korisnika i iskoriste informacije o budžetu i pokazatelje učinka kako bi utvrdili oblasti koje je potrebno revidirati.

 

 
Novosti

05.09.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) ažurirao „Vodič kroz dozvole za izgradnju“ namenjen investitorima, stručnjacima i državnim službenicima

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija