Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

Uzevši u obzir rezultate koje je ostvario u promovisanju boljih uslova poslovanja, USAID BEP je pozvan da predstavi najznačajnije ishode svog rada na Međunarodnom forumu o saradnji i razvoju koji je u Beogradu organizovao Development Aid. Forum je okupio donatore, donatorske projekte i preko 100 predstavnika preduzeća koja posluju u sektoru razvoja širom Balkana i omogućio ovim organizacijama da jedna od druge saznaju više o aktivnostima i pristupima svake od njih. Predstavnici USAID BEP su učestvovali u panel-diskusiji sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju i predstavili svoju perspektivu o razvoju u Srbiji iz perspektive organizacije koja sprovodi projekat a ne donatora. Nakon prezentacije, brojni učesnici su izrazili zainteresovanost za aktivnosti USAID BEP i pohvalili uticaj koji je USAID BEP imao na unapređenje konkurentnosti srpske privrede.

 

 
Novosti

05.09.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) ažurirao „Vodič kroz dozvole za izgradnju“ namenjen investitorima, stručnjacima i državnim službenicima

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija