Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

U prvom izveštaj o napretku u sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2016-2020, koji je usvojila Vlada Srbije, prepoznat je značajan uspeh u pogledu ostvarenja ciljeva ove reforme. USAID BEP Podržava Ministarstvo finansija u sprovođenju mera obuhvaćenih Stubom II Programa, „Planiranje i budžetiranje javnih rashoda“, i to kroz unapređenje analize programskog modela izrade budžeta, prilagođavanje softvera za upravljanje javnim finansijama, uspostavljanje sistema za praćenje i izveštavanje o programskom budžetu, unapređenje metodologije izrade programskog budžeta i izradom novih metodoloških smernica za budžetski ciklus u 2017. godini. Ministar finansija Dušan Vujović rekao je da je u prethodnom periodu ostvaren napredak u povećanju obuhvata i kvalitetu izveštavanja o izvršenju budžeta, uvođenju programskog budžeta na svim nivoima vlasti i unapređenju zakona o javnim nabavkama. Ministar Vujović je naglasio nameru Vlade da se sada usredsredi na mehanizme za efikasno izvršenje budžeta i efektivnu finansijsku kontrolu.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija