Upoznavanje holandskog modela inspekcijskog nadzora lice-u-lice

USAID BEP je od 31. maja do 2. juna organizovao studijsko putovanje u Holandiju za predvodnike reforme inspekcija iz Srbije. Delegacija se sastojala od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, ključnih članova Odbora za koordinaciju inspekcija i njegove Jedinice za podršku i tima za reformu inspekcija USAID BEP. Holandski sistem inspekcija poslužio je kao jedan od glavnih modela za reformu sistema inspekcijskog nadzora u Srbiji i pružio smernice za sprovođenje budućih aktivnosti na reformi inspekcija. Učesnici u ovom studijskom putovanju saznali su više o radu i planovima glavnih holandskih inspekcijskih organa: Inspekcijskog saveta i Inspekcijskog biroa (službe za podršku Saveta), kao i inspekcija u oblastima rada, zdravlja, hrane, potrošnih dobara, zaštite životne sredine, saobraćaja i prosvete. Učesnici su stekli znanja o napretku ostvarenom u primeni procene rizika, planiranju i izveštavanju, smanjenju administrativnog opterećenja, korišćenju informacionih tehnologija, komunikaciji sa subjektima u cilju većeg poštovanja propisa, odnosa preventivnog rada i kažnjavanja i najnovijim unapređenjima sistema inspekcijskog nadzora. Delegacija iz Srbije je takođe stekla uvid u stavove privrednika o inspekcijama u Holandiji. Ova novostečena znanja će pomoći učesnicima da bolje nadziru i prate sprovođenje Zakona o inspekcijskom nadzoru i usmeravaju buduće politike, prakse i procedure koje će osmisliti inspekcije u Srbiji, ministarstva i Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, u skladu sa najboljom svetskom praksom.

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija