Posetom Estoniji, USAID BEP upoznaje predvodnike elektronske uprave u Srbiji sa najboljom svetskom praksom

Načelo „samo jednom“ (Once Only) predstavlja novu granicu elektronske uprave u Evropskoj uniji (EU). U skladu sa njim, kada građanin ili preduzeće dostavi informacije jednom organu državne uprave, sva druga javna tela moraju za tu informaciju da se obrate tom organu, čime se zapravo ukida sadašnja obaveza fizičkih i pravnih lica da dostavljaju iste informacije većem broju državnih tela. Prema procenama, primena načela „samo jednom“ košta Evropsku komisiju oko 2,2 miliona evra godišnje, a sve države članice EU nekih 5,9 miliona evra, ali građani EU zauzvrat štede nekih 855.000 sati godišnje, dok se korist za privredne subjekte procenjuje na između 11 i 55 miliona evra. Ovo je jedna od ključnih poruka sa konferencije o elektronskoj upravi održane 30. i 31. maja u estonskoj prestonici Talinu. Uz podršku USAID BEP, konferenciji su prisustvovali predvodnici uvođenja elektronske uprave iz Srbije, među kojima su bili predstavnici Agencije za privredne registre (odgovorne za upravljanje Sistemom za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola), odeljenja za IT pri „deliveri junitu“ Vlade Srbije, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (koja igra vodeću ulogu u izradi budućeg Akcionog plana za uvođenje elektronske uprave u Srbiji) i odeljenja za IT u Generalnom sekretarijatu Vlade Srbije. Predstavnik USAID BEP prikazao je rezultate uvođenja elektronskih građevinskih dozvola kao primer dobre prakse iz Srbije na ovoj konferenciji kojoj je prisustvovalo 350 učesnika iz 115 zemalja.

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija