USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) razgovarao sa zainteresovanim akterima o prvom nacionalnom programu garancija za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP)

USAID BEP je 22. i 23. maja održao sastanke sa više finansijskih institucija, uključujući banke Unicredit, Procredit, Erste i Intesa, Fond za razvoj i EBRD. Cilj ovih sastanaka je bila izrada pregleda postojećih programa finansiranja u Srbiji i njihove dosadašnje primene i ostvarenih uspeha. Prikupljene informacije biće korišćene za pripremu sveobuhvatnog programskog dokumenta koji će sadržati analizu postojećeg portfolija finansijskih instrumenata u Srbiji, preporuke za moguće uvođenje novih instrumenata i mehanizama posredstvom kojih bi se u Srbiji mogao sprovesti nacionalni program garancija. Ovaj dokument će uz podršku tima USAID BEP pripremiti konsultant USAID BEP za ova pitanja Ladislav Dvoržak, bivši potpredsednik Nadzornog odbora Češkomoravske garantne i razvojne banke.

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija