USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) promoviše borbu protiv korupcije, poštovanje etičkih standarda i integritet u radu inspekcija

Odbor za koordinaciju inspekcijskog nadzora održao je 23. maja dvanaestu sednicu uz prisustvo načelnika i rukovodilaca najvećih republičkih inspekcija i predstavnika lokalnih samouprava, Agencije za borbu protiv korupcije, Udruženja sudija prekršajnih sudova i USAID BEP. Predstavnici USAID BEP su ukazali na napredak ostvaren u usklađivanju propisa i izradi analiza i preporuka za sprečavanje korupcije i razvoj mehanizama za unapređenje standarda etike, integriteta i profesionalne odgovornosti u radu inspekcija. USAID BEP je takođe predstavio napredak u sprovođenju analize i izradi preporuka u pogledu prekršajnih postupaka pokrenutih po nalogu inspekcija, razvoju kontrolnih listi za inspekcijski nadzor u formatu „Excel“-a i obuci inspektora za sticanje znanja iz informacionih tehnologija. Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije predstavili su obuku o borbi protiv korupcije, etičkim standardima, integritetu i profesionalnoj odgovornosti inspektora i izradu Planova integriteta. Služba za upravljanje kadrovima (SUK) je predstavila obuku inspektora za primenu novog Zakona o opštem upravnom postupku. Naredni sastanak Odbora zakazan je za jun.

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija