Novi rekord u broju izdatih građevinskih dozvola

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u martu 2017. izdata je 1.491 građevinska dozvola, što je najveći broj od kako se prati ta statistika, odnosno u najmanju ruku u poslednjih 11 godina. Najbolji mart do sada bio je  2007. godine (965 izdatih dozvola), a rezultat iz marta 2017. je u odnosu na taj rezultat bolji za 55. Predviđena vrednost radova u građevinarstvu u prva tri meseca 2017. godine je za 69% veća nego u istom periodu lane. Naročito je porasla predviđena vrednost radova u oblasti infrastrukture (za 90%), što ohrabruje kao indikator povećanja javnih ulaganja. USAID BEP nastavlja da radi sa partnerima iz Vlade Srbije i drugim akterima na daljem unapređenju propisa za izdavanje građevinskih dozvla i izgradnji kapaciteta organa koji izdaju ove dozvole u cilju što efikasnijeg sprovođenja reforme u ovoj oblasti.

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija