Saradnja sa partnerima na reformi upisa prava svojine

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, USAID BEP i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj već šest meseci sarađuju na izradi predloga Zakona o upisu prava svojine. USAID BEP i njegova dva partnera organizovali su 19. maja prezentaciju i diskusiju o radnoj verziji ovog predloga. Ova nastojanja su u skladu sa opštim pristupom USAID BEP reformama, prema kome se insistira na širokoj javnoj raspravi i angažovanju znanja i iskustava svih učesnika u postupku, kako tokom izrade, tako i tokom sprovođenja značajnih izmena propisa. U diskusiji je učestvovalo oko 80 predstavnika zainteresovanih aktera, uključujući ministarstva, javne agencije, Advokatsku i Javnobeležničku komoru, kao i Komoru izvršitelja i poslovna udruženja. USAID BEP i drugi članovi Radne grupe će korisne informacije predočene tokom ove rasprave uneti u narednu verziju predloga Zakona.

 

 
Novosti

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

28.07.2017 - Srbija se gradi!

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija