USAID BEP obučio 606 licenciranih inženjera za samo jedan dan

Konsultantkinja projekta USAID BEP Dragana Čukić održala je obuku o najčešćim greškama u zahtevima za izdavanje građevinskih dozvola i kako ih izbeći na seminaru u organizaciji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Inženjerske komore Srbije. Seminar je održan 10. maja a prisustvovalo mu je 145 učesnika samo u Beogradu, dok ga je još 461 učesnik pratio putem živog prenosa u regionalnim kancelarijama Inženjerske komore u Novom Sadu, Nišu, Kraljevu, Kragujevcu, Subotici, Čačku i Valjevu. Licencirani inženjeri – pripadnici profesije od ključnog značaja za podnošenje zahteva za izdavanje građevinskih dozvola u ime investitora – pokazali su veliko interesovanje za nalaze studije USAID BEP o najčešćim razlozima za odbijanje ovih zahteva. U izveštaju sa zaključcima studije nabrojani su uobičajeni propusti u materijalima koji prate zahteve i predstavljena detaljna objašnjenja i instrukcije da se takve greške izbegnu, a ekspertkinja USAID BEP je sva ova pitanja detaljno predstavila i u toku radionice. Veća svest o najčešćim greškama u zahtevima za izdavanje građevinskih dozvola trebalo bi značajno da smanji broj nepoptunih zahteva, čime će se povećati efikasnost postupka izdavanja građevinskih dozvola u celini a službenicima zaduženim za izdavanje dozvola omogućiti da se usredsrede na najsloženije građevinske projekte.

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija