Vlada Srbije usvojila izmene i dopune Uredbe o elektronskom kancelarijskom poslovanju

USAID BEP i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj pružili su tehničku pomoć Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za izradu izmena i dopuna Uredbe o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave. Vlada Srbije usvojila je ove promene 4. maja, čime je omogućena dalekosežna zamena papirnih dokumenata elektronskim. Pre usvajanja ovih izmena i dopuna postojala je obaveza državnih organa da sve dokumente primljene elektronskim putem odštampaju, zavedu i, konačno, arhiviraju. Izmenama i dopunama Uredbe omogućava se državnim organima, javnim agencijama i drugim telima da na kraju dana u elektronskom obliku uskladište sva dokumenta primljena elektronskim putem, umesto da moraju da ih odštampaju u cilju zavođenja. USAID BEP će nastaviti da pruža podršku Vladi Srbije u pogledu uvođenja elektronske uprave, i to naročito kada je reč o uslugama koje su od koristi privredi..

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija