Predstavljanje rezultata reforme poslovnog okruženja timu Doing Business

U aprilu ističe rok do koga države treba da timu Doing Business, zaduženom za izradu novog izdanja ove najznačajnije publikacije Svetske banke, podnesu godišnje ažurirane izveštaje o reformama. USAID BEP već više godina sarađuje sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Republičkim sekretarijatom za javne politike i Kabinetom zamenika Predsednika Vlade da bi pomogao Vladi Srbije da uspešno predstavi reforme sprovedene u toku prethodnih 12 meseci i njihov uticaj na poslovno okruženje. Doprinos USAID BEP je prvenstveno usmeren na dva indikatora iz izveštaja Doing Business kod kojih je došlo do najvećeg poboljšanja usled reformi čije je sprovođenje pomogao USAID BEP, odnosno „dobijanje građevinskih dozvola“ i „dobijanje priključka na elektroenergetsku mrežu“. Uzevši u obzir obim reformi sprovedenih u toku prethodnih 12 meseci, razumno je očekivati dalje poboljšanje položaja Srbije na listi Doing Business četvrtu godinu zaredom.

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija