Napredak u sprovođenju reforme izdavanja građevinskih dozvola

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, USAID BEP i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) okupili su na konferenciji održanoj 5. aprila oko 150 predstavnika organa za izdavanje građevinskih dozvola sa republičkog, pokrajinskog i lokalnog nivoa. Cilj ovog skupa bio je da se organi za izdavanje dozvola, među kojima su i javne agencije i javna preduzeća na republičkom i lokalnom nivou, edukuju radi boljeg sprovođenja postupaka izdavanja građevinskih dozvola. Konsultantkinja USAID BEP Dragana Čukić predstavila je prvu sveobuhvatnu analizu usklađenosti upravnih akata koji se izdaju u objedinjenoj proceduri sa propisima; po prvi put nije bilo reči samo o praćenju poštovanja rokova za izdavanje ovih akata, već se razmatrao i kvalitet njihove sadržine. Na konferenciji je po prvi put predstavljen i skup obrazaca namenjenih objedinjavanju forme i sadržine dokumentacije potrebne za izdavanje građevinskih dozvola i svođenju broja neurednih zahteva i neispravnih upravnih akata na najmanju moguću meru. Na konferenciji je bilo reči i o napretku sa unošenjem prostornih i planova regulacije u Centralni registar planskih dokumenata i inicijativi za povezivanje ovog registra sa softverom za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. Aleksandra Damjanović, državni sekretar u Ministarstvu, zahvailia se USAID-u i NALED-u na podršci koju su pružili tokom reforme izdavanja građevinskih dozvola i naglasila njen uticaj na unapređenje poslovnog okruženja, povećanje broja izdatih građevinskih dozvola i rast proizvoda građevinske industrije.

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija