Koordinacija rada inspekcija i njihova saradnja sa pravosuđem.

Odbor za koordinaciju inspekcijskog nadzora održao je 12. marta svoju jedanaestu sednicu, kojoj su prisustvovali načelnici i rukovodioci najznačajnijih republičkih inspekcija, kao i predstavnici lokalnih samouprava, Udruženja sudija prekršajnih sudija i USAID BEP. Odbor je prihvatio skup smernica za unapređenje rada, organizacije, planiranja i transparentnosti inspekcijskog nadzora koje su izrađene uz tehničku podršku USAID BEP. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) predstavili su nedavno uspostavljenu Jedinicu za podršku Koordinacionoj komisiji. Ovo telo, koje bi trebalo da u punom kapacitetu počne sa radom 21. aprila, formirano je u skladu sa sporazumom o saradnji između Evropske banke za obnovu i razvoj, Ministarstva i NALED-a, uz tehničku podršku USAID BEP. Odbor je takođe potvrdio sporazum o saradnji između Koordinacione komisije i Udruženja sudija prekršajnih sudija, koji je inicirao i sačinio USAID BEP, na osnovu koga će se omogućiti učešće stalnih predstavnika prekršajnih sudova u radu Koordinacione komisije, što bi trebalo da za posledicu ima bolju koordinaciju između inspekcija i pravosuđa i dovede do unapređenja u pogledu poštovanja propisa. Naredni sastanak Odbora zakazan je za mesec maj.

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija