Unapređenje efikasnosti izvršnog postupka

Komora izvršitelja održala je 31. marta i 1. aprila uz podršku USAID BEP, Vrhovnog kasacionog suda i Ministarstva pravde svoju treću godišnju konferenciju posvećenu usklađivanju prakse u sprovođenju Zakona o izvršenju i obezbeđenju i podzakonskih akata. Na konferenciji se okupilo preko 300 stručnjaka, uključujući sudije Vrhovnog suda, izvršne sudije iz većih osnovnih i privrednih sudova širom Srbije, predstavnike i članove Komore izvršitelja i privrednike. Ministarka pravde Nela Kuburović otvorila je konferenciju, naglasivši značaj efikasnog i kredibilnog sistema izvršenja za poslovno okruženje i vladavinu prava u celini. Konsultantkinja USAID BEP Saša Stanković predstavila je analizu Javnoizvršiteljske tarife, uz poseban osvrt na praktične aspekte rada javnih izvršitelja, uključujući upravljanje kancelarijom, terenski rad, finansijske i računovodstvene obaveze, komunikaciju sa poveriocima i dužnicima, upravljanje predmetima i drugo. Zaključci i preporuke ove analize ukazuju na značaj što brže obrade predmeta i naplate nagrade za rad izvršitelja, uz istovremenu kontrolu troškova, za održivost kancelarija javnih izvršitelja. Učesnici su se saglasili da bi nalazi analize trebalo da posluže Ministarstvu pravde kao osnova za izmenu propisa (prvenstveno Javnoizvršiteljske tarife, Zakona o izvršenju i obezbeđenju i Zakona o sudskim taksama). Organizatori konferencije objaviće njene zaključke i dostaviti ih svim javnim izvršiteljima i sudovima kako bi se omogućilo jednoobrazno sprovođenje izvršnog postupka. Pomoć USAID BEP u ovoj oblasti doprinosi skraćenju vremena potrebnog za izvršenje sudskih odluka i unapređenju doslednosti izvršnog postupka.

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija