Optimizacija troškova izvršnog postupka

USAID BEP je Ministarstvu pravde i novoimenovanom Izvršnom odboru Komore izvršitelja predstavio svoju analizu Pravilnika o tarifi o nagradama i naknadama javnih izvršitelja. Konsultantkinja USAID BEP Saša Stanković analizirala je nove propise sa posebnim osvrtom na to kako novi Pravilnik utiče na poslovanje javnih izvršitelja. Analiza je bila posvećena prvenstveno praktičnim aspektima rada javnih izvršitelja, uključujući upravljanje kancelarijom, rad na terenu, finansijske i računovodstvene obaveze, komuniciranje sa poveriocima i dužnicima, vođenje predmeta i tome slično, i njome su utvrđeni brojni izazovi. Zaključci i preporuke iz ove analize ukazuju na to da su što efikasnije vođenje predmeta i naplata iznosa nagrade, sa jedne strane, a, istovremeno, kontrola troškova, sa druge, od presudnog značaja za održivost kako kancelarija pojedinačnih javnih izvršitelja tako i profesije u celini. Ministarstvo pravde i Komora su se saglasili da bi nalazi ove analize trebalo da posluže kao osnova za izmene propisa koje će predložiti Ministarstvo (prvenstveno Pravilnika o tarifi o nagradama i naknadama javnih izvršitelja, kao i Zakona o izvršenju i obezbeđenju i Zakona o sudskim taksama) kako bi se osiguralo da su nagrade i naknade izvršitelja dovoljno visoke da ova profesija postane atraktivna za kompetentne stručnjake, razvija se i održi visok nivo integriteta i nepristrasnosti, a da pritom privreda ne bude opterećena još jednim nerazumno visokim troškom naplate potraživanja. Optimizacija troškova izvršenja za cilj ima smanjenje rizika od neefikasne naplate potraživanja, što je naročito značajno za malu privredu. USAID BEP pruža tehničku podršku Ministarstvu pravde i Komori izvršitelja u pravovremenoj i doslednoj primeni novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija