Unapređenje "jednošalterskog sistema" za izdavanje građevinskih dozvola

USAID BEP, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj izradili su skup izmena i dopuna propisa o „jednošalterskom sistemu“ za izdavanje građevinskih dozvola. Cilj ovih izmena jeste pojednostavljenje procedure za dobijanje priključka na elektroenergetsku mrežu, kao i proširenje obuhvata sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola kojim će se investitorima omogućiti da inspekciji rada dostavljaju obaveštenja a operaterima elektroenergetske mreže ugovore o snabdevanju električnom energijom. Investitori će tako biti u prilici da izbegnu dva nepotrebna kontakta sa institucijama iz javnog sektora, čime će se dodatno smanjiti broj administrativnih procedura i skratiti vreme potrebno za dobijanje građevinskih dozvola. Uvođenje koncepta „jednošalterskog sistema“ i elektronskog izdavanja građevinskih dozvola odigralo je ključnu ulogu u ubrzavanju i većoj transparentnosti postupka izdavanja građevinskih dozvola. Najnovije izmene i dopune, koje za cilj imaju dodatno pojednostavljenje ove procedure, trebalo bi da pozitivno utiču i na položaj Srbije na listi Doing Business Svetske banke.

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija