Pripremljen prvi paket izmena i dopuna propisa u cilju usklađivanja pravnog okvira za sektorske inspekcije

USAID BEP i njegov podizvođač, Balkanski centar za regulatornu reformu (BCRR), u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i pojedinačnim inspekcijama, izradili su prvi set izmena i dopuna namenjen usklađivanju sektorskih zakona o inspekcijskom nadzoru sa krovnim Zakonom o inspekcijskom nadzoru. Ovaj prvi paket sadrži nacrte izmena i dopuna 50 sektorskih zakona, zajedno sa detaljnim obrazloženjima o njihovoj usklađenosti sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru. Tokom priprema za ovu aktivnost, USAID BEP i BCRR otkrili su 150 pojedinačnih zakona koji moraju da budu usklađeni sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, izradili metodologiju usklađivanja i definisali rokove za sprovođenje neophodnih radnji. Drugi skup izmena i dopuna propisa biće dovršen do 20. aprila, a treći do 20. maja. USAID BEP i Ministarstvo predviđaju da će Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, usvojiti ove izmene i dopune u junu, nakon čega će ih dostaviti Vladi Srbije na usvajanje.

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija