Unapređenje poslovnog okruženja biće prepoznato u narednom izdanju izveštaja Doing Business

USAID BEP aktivno doprinosi nastojanjima Vlade Srbije da sprovede reforme sa ciljem poboljšanja pozicije Srbije u izveštaju Doing Business Svetske banke. Od 5. marta, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Republički sekretarijat za javne politike organizovali su niz sastanaka radi razmatranja napretka u sprovođenju reformi relevantnih za položaj Srbije na listi Doing Business sa predstavnicima Vlade Srbije, privatnog sektora i drugih zainteresovanih aktera. USAID BEP je doprineo analizi promena sprovedenih od izdavanja poslednjeg izveštaja Doing Business i pomogao da se definišu aktivnosti koje bi trebalo da omoguće nastavak unapređenja položaja Srbije na listama u okviru budućih izdanja ovog izveštaja koja će biti objavljena u oktobru 2017. i oktobru 2018. godine. Podrška USAID BEP odnosi se na pet od ukupno deset kategorija obuhvaćenih izveštajem Doing Business. USAID BEP će nastaviti da radi sa svojim partnerima u cilju dokumentovanja sprovedenih reformi i njihovog predstavljanja timu koji izrađuje izveštaj Doing Business, kao i u cilju sprovođenja u praksi reformi čije je osmišljavanje pomogao USAID BEP i koje su postale deo planova Vlade Srbije.

 

 
Novosti

25.07.2017 - Vlada Srbije unapredila sistem upravljanja javnim investicijama uz podršku USAID BEP

25.07.2017 - Povećana transparentnost javnih finansija u Srbiji kroz unapređenje rada Državne revizorske institucije

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija