Kvalitativna analiza rešenja državnih organa po zahtevima za izdavanje građevinskih dozvola

Reforma sistema izdavanja građevinskih dozvola je do sada bila usredsređena na ubrzavanje procedura, i to staranjem o tome da državni organi koji učestvuju u postupku poštuju zakonske rokove. Kako je u tom smislu već ostvaren značajan napredak, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i USAID BEP sada su se preorijentisali na nastojanje da se sadržina rešenja državnih organa po zahtevima za izdavanje građevinskih dozvola uskladi sa zahtevima zakona i propisa. Ovo označava početak nove faze u kojoj se veći naglasak stavlja na kvalitet rešenja državnih organa. USAID BEP je sproveo sveobuhvatnu tehničku analizu 168 rešenja kojima se odbijaju zahtevi za izdavanje građevinskih dozvola koje su izdali Ministarstvo i šest većih gradova (Beograd, Novi Sad, Niš, Leskovac, Zaječar i Novi Pazar). Prema nalazima ovog istraživanja, većina negativnih odluka organa koji izdaju građevinske dozvole ima utemeljenje u propisima, ali i da postoje rešenja o odbijanju zahteva koja nisu opravdana. Utvrđeno je koji od ovih sedam organa najčešće donose neopravdana rešenja o odbijanju, na osnovu čega Ministarstvo može da planira svoje aktivnosti praćenja. Pored toga, ovom analizom su utvrđene i najčešće greške podnosilaca zahteva, što će omogućiti Ministarstvu, USAID BEP i drugim akterima da planiraju korektivne radnje, uključujući organizaciju dodatnih programa obuke i izradu edukativnih materijala.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija