Tehnička podrška za uvođenje plaćanja karticama

Nakon studijske posete Sloveniji koju je na temu automatizacije javne uprave za delegaciju iz Srbije organzovao USAID BEP, Vlada Srbije formirala je Radnu grupu koja će predložiti model za uvođenje plaćanja karticama za usluge elektronske uprave u Srbiji. USAID BEP je jedino telo izvan Vlade Srbije koje je deo ove Radne grupe. Plaćanje administrativnih usluga karticom među temeljnim je funkcijama efikasnog sistema elektronske uprave, a trenutno nije omogućeno u Srbiji. Od njegovog uvođenja korist bi imali skoro svi privrednici i brojni građani koji bi uštedeli vreme koje sada troše na plaćanje klasičnim putem.

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija