Tehnička podrška za uvođenje plaćanja karticama

Nakon studijske posete Sloveniji koju je na temu automatizacije javne uprave za delegaciju iz Srbije organzovao USAID BEP, Vlada Srbije formirala je Radnu grupu koja će predložiti model za uvođenje plaćanja karticama za usluge elektronske uprave u Srbiji. USAID BEP je jedino telo izvan Vlade Srbije koje je deo ove Radne grupe. Plaćanje administrativnih usluga karticom među temeljnim je funkcijama efikasnog sistema elektronske uprave, a trenutno nije omogućeno u Srbiji. Od njegovog uvođenja korist bi imali skoro svi privrednici i brojni građani koji bi uštedeli vreme koje sada troše na plaćanje klasičnim putem.

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija