Unapređenje kapaciteta pravosuđa za izvršenje sudskih odluka

USAID BEP, Udruženje banaka Srbije (UBS) i Pravosudna akademija održali su 20. i 22. februara prvi u nizu specijalizovanih programa obuke u cilju unapređenja kapaciteta pravosuđa da omogući naplatu potraživanja u privredi. Ovaj program predstavlja nastavak aktivnosti USAID BEP kojima su do sada poboljšani dijalog i institucionalna saradnja između pravosuđa i privrede. Bitan korak u pravcu ostvarenja ciljeva ovog programa – veće efikasnosti izvršenja i naplate potraživanja u privredi – jeste i unapređenje najčešće ograničenih znanja predstavnika pravosuđa u pogledu bankarstva, finansija i poslovanja u celini. Ovaj skup obuka održaće se u gradovima u kojima su sedišta apelacionih sudova (odnosno Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu). Usavršavanje će se prvenstveno odnositi na ključne pojmove bankarstva i finansija i njihove pravne aspekte. USAID BEP, UBS i Pravosudna akademija izradili su plan i program obuke i materijale koji će omogućiti da obuka lako može da se ponovi u svakom narednom ciklusu. Jedan od ciljeva programa je i da se obezbedi da svi novi nosioci pravosudnih funkcija poseduju potrebna znanja o privredi i ekonomiji, a da se istovremeno i omogući stalno stručno usavršavanje sudija. Bolje razumevanje finansijskog prava, ključnog elementa privrednih sporova, trebalo bi da unapredi doslednost i predvidljivost sudskih odluka, čime će se smanjiti trenutno prekomerni broj presuda poništenih po žalbi. Time će se povećati poverenje građana i poverilaca u pravosuđe i smanjiti rizik kreditiranja, što će, opet, doprineti boljim uslovima zaduživanja za privredu i unaprediti poslovno okruženje u celini.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija