Javna rasprava o nacrtu izmena i dopuna Zakona o državnom premeru i katastru

Široko je rasprostranjeno shvatanje prema kome upis prava svojine na nepokretnostima predstavlja značajnu prepreku za poslovanje u Srbiji, uzevši u obzir njegovo trajanje, troškove i nedostatak pravne sigurnosti. Kvalitet postupka upisa prava svojine na nepokretnostima od presudnog je značaja za privredu zbog njegovog uticaja na pristup izvorima finansiranja, izdavanje građevinskih dozvola i brojne druge aspekte poslovnog okruženja. USAID BEP je deo Radne grupe koju je formirala Vlada Srbije i koja uključuje i predstavnike Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Republičkog geodetskog zavoda i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED). Zajedno sa svojim partnerima, USAID BEP je izradio predloge više izmena i dopuna Zakona o državnom premeru i katastru i organizovao javnu raspravu sa zainteresovanim akterima, na osnovu čijih komentara će se utvrditi konačan spisak ovih izmena i dopuna i unaprediti njihov kvalitet. Među učesnicima u okruglom stolu koji su USAID BEP i partneri organizovali 10. februara bili su predstavnici ministarstava i drugih državnih organa, privrednici i njihova udruženja i predstavnici akademske zajednice. USAID BEP će nastaviti da sarađuje sa drugim članovima Radne grupe u cilju uključivanja povratnih informacija ovih aktera u narednu verziju predloženih izmena i dopuna Zakona o državnom premeru i katastru.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija