Pravni okvir za elektronsku upravu

Propisima koji su trenutno na snazi u Srbiji od državnih organa se zahteva da svakog dana štampaju sve elektronske dokumente, što zapravo znači da državna uprava mora da vodi dvostruku evidenciju o podnetim dokumentima, odnosno kako u digitalnom tako i u fizičkom obliku. USAID BEP je u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave pružio tehničku podršku za izmene i dopune Uredbe Vlade Srbije o elektronskom kancelarijskom poslovanju kojima se ukida obaveza državnih organa da vode fizičku evidenciju o dostavljenim elektronskim dokumentima. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, koja je koordinirala izradu izmena i dopuna ovog propisa, podnela je njihov acrt Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave radi razmatranja i dostavljanja Vladi Srbije na usvajanje

 

 

 
Novosti

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

28.07.2017 - Srbija se gradi!

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija