Program za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji

Program i Akcioni plan za njegovo sprovođenje trebalo bi da ograniče birokratiju, ubrzaju uvođenje usluga e-uprave namenjene privredi i dodatno poboljšaju plasman Srbije na listi Doing Business Svetske banke. Ovim dokumentom, koji je usvojila Vlada Srbije i koji važi za period između 2017. i 2019, naglašava se uloga USAID BEP kao jednog od tri ključna aktera koji su doprineli njegovoj izradi, zajedno sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj i Sekretarijatom Vlade Srbije za javne politike. Doprinos USAID BEP bio je usredsređen na pet oblasti: izdavanje građevinskih dozvola, priključivanje na elektroenergetsku mrežu, registraciju svojine, izvršenje ugovora i dobijanje kredita. USAID BEP već radi na sprovođenju većeg broja mera navedenih u Programu i Akcionom planu, uključujući i na izradi podzakonskih akata i modela dokumenata od značaja za reformu izdavanja građevinskih dozvola, izmeni zakona kojima se uređuje upis vlasništva nad nepokretnostima u registar i izgradnji kapaciteta za efikasnije izvršenje ugovora.

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija