Izrada nacionalnog garantnog mehanizma za novoosnovana preduzeća ("startape")

Predstavnici USAID BEP su se 12. januara sastali sa predsednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom i direktorom Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Markom Blagojevićem radi razogovora o podršci koju USAID BEP može da pruži pri izradi i sprovođenju nacionalnog garantnog mehanizma za startape, koji će zajednički osmisliti KfW i USAID BEP. Cilj ove aktivnosti je odobravanje oko 7.000 mikrokredita namenjenih isključivo startapima u narednom trogodišnjem periodu. Ministarstvo ekonomije će formirati posebnu jedinicu koja će koordinirati ovaj proces. USAID BEP je obezbedio podršku za ovaj program kroz angažovanje iskusnog stranog konsultanta koji će domaćim akterima pružati smernice tokom čitavog procesa. USAID BEP će odigrati aktivnu ulogu u sprovođenju ovog programa čiji je početak planiran za ovu godinu.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija