Novi paket aktivnosti u cilju unapređenja izdavanja građevinskih dozvola

Novoformirana Radna grupa za izradu podzakonskih akata o zaštiti od požara sastala se po prvi put 12. januara. Ovaj sastanak označio je početak sprovođenja podugovora koji je USAID BEP zaključio sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj kojim je predviđena izrada tri podzakonska akta o zaštiti od požara od presudnog značaja za upotrebu modernih tehnologija i materijala u izgradnji, modela najčešće korišćenih projekata koje dostavljaju investitori i akata koje izdaju organi zaduženi za izdavanje građevinskih dozvola, kao i materijala za obuku koji se tiču nedavnih izmena procedura za izdavanje građevinskih dozvola. Podrška USAID BEP obuhvataće i sprovođenje specijalizovane obuke za ključne organe koji izdaju građevinske dozvole u Srbiji. Pošto Radna grupa izradi modele podzakonskih akata, jedna od njenih prvih narednih aktivnosti biće razmatranje osnovnih odredbi budućih propisa na skupu posvećenom javno-privatnom dijalogu sa učesnicima u postupku.

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija