Analiza efekata reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola za partnere iz Vlade

Iako su početne informacije o uticaju reforme pokrenute u decembru 2014. godine pozitivne, u drugoj polovini 2016. USAID BEP nastojao je da sistematski prikupi o obradi podatke o ishodima rada reformisanog sistema za izdavanje građevinskih dozvola i prepozna oblasti u kojima su potrebna dodatna unapređenja. U ovoj analizi korišćene su informacije dobijene iz zvaničnih statističkih podataka, anketa investitora i službenika zaduženih za izdavanje građevinskih dozvola i razgovora sa učesnicima u postupku. U „Analizi efekata reforme izdavanja dozvola za izgradnju“ dokumentuju se u ogromnoj većini pozitivni efekti reforme, uključujući pojednostavljene procedure, unapređenu efikasnost organa za izdavanje dozvola i skraćeno vreme i smanjene iznose potrebne za dobijanje građevinskih dozvola. U „Analizi“ su naglašene i oblasti u kojima su i dalje potrebne aktivnosti: staranje o tome da je politika taksi i naknada dosledna kod svih organa za izdavanje građevinskih dozvola i da se zasniva na stvarnim troškovima pružanja odgovarajuće administrativne usluge; proširenje funkcionalnosti i unapređenje stabilnosti softvera za izdavanje građevinskih dozvola; i izgradnja kapaciteta službenika zaduženih za izdavanje građevinskih dozvola i licenciranih inženjera za učestvovanje u postupku izdavanja građevinskih dozvola. USAID BEP je 13. januara predstavio „Analizu“ partnerima među kojima su predstavnici ministarstava zaduženih za građevinarstvo i zaštitu od požara, državnog organa koji vodi katastar, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, Grada Beograda i najznačajnijih javnih preduzeća. USAID BEP i njegovi partneri će koristiti nalaze „Analize“ da formulišu aktivnosti koje za cilj imaju nastavak unapređenja efikasnosti sistema izdavanja građevinskih dozvola i u 2017. godini.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija