Koordinatorski sastanak OECD-a o Aktu o malom biznisu (Small Business Act)

Na poziv Ministarstva privrede, predstavnica USAID BEP prisustvovala je Koordinatorskom sastanku OECD-a održanom 16. decembra u Parizu. Ovaj sastanak je bio celodnevni skup na kome su eksperti i državni zvaničnici iz zemalja regiona bili u prilici da razmenjuju iskustva, diskutuju o aktuelnim temama i steknu nove i sveže ideje za buduće reforme. Predstavnica USAID BEP je sa ostalim učesnicima podelila iskustva iz reformi faktoringa u Srbiji, naglašavajući pritom da je nedostatak propisa o faktoringu predstavljao motivaciju za sektor faktoringa da zahteva bolje uređenje ove oblasti. Prezentacija Urija Gabaja, predstavnika izraelske Agencije za inovacije u oblasti preduzetničkog kapitala, omogućila je da USAID BEP stekne novi uvid u mogućnosti za unapređenje sektora preduzetničkog kapitala i rešenja za probleme ovog sektora koja su primenjena u Izraelu. Predstavnica USAID BEP je stekla uvid u širu sliku trendova u pogledu pristupa izvorima finansiranja i uspostavila veze sa nekoliko viših zvaničnika koji se mogu pokazati veoma relevantnim za unapređenje ove oblasti koju srpska mala i srednja preduzeća smatraju ključnom.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija