Narodna skupština usvojila Zakon o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti, izrađen uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP)

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 28. decembra Zakon o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti, izrađen uz tehničku podršku projekta USAID BEP. Ovaj zakon će unaprediti kvalitet profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti i omogućiti stvaranje infrastrukture za pouzdanu procenu vrednosti nepokretnosti. Predlog Zakona sadrži odredbe o stalnom stručnom usavršavanju kojima će se osigurati da svi procenitelji vrednosti nepokretnosti imaju odgovarajuća znanja. Ovim propisom se uvode i Nacionalni standardi i Kodeks etike i profesionalnog postupanja za licencirane procenitelje; propisuju uslovi za licenciranje i obavezno stručno usavršavanje; i formira Stručni odbor koji će propisivati plan i program obuke i ispita. Pouzdana procena vrednosti nepokretnosti je od presudnog značaja za rešavanje pitanja problematičnih plasmana („NPL“) i, samim tim, i za stabilnost čitavog finansijskog sektora, smanjenje rizika i unapređenje uslova za kreditiranje.

 

 

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija