Sprečeno uvođenje novog parafiskalnog nameta

Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima, koji je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnelo Odboru Vlade Srbije za privredu i finansije, bilo je predviđeno uvođenje nove „komunalne takse“. Ovaj predlog zakona dostavljen je na razmatranje i Zajedničkoj grupi Vlade Srbije za unapređenje pozicije Srbije na listama kojima se meri globalna konkurentnost, čiji je član i USAID BEP. Pošto su analizirali predlog zakona, predstavnici USAID BEP su izvestili Zajedničku grupu o tome da je, prema njihovom mišljenju, „komunalna taksa“ zamišljena kao prost parafiskalni namet, jer obveznici (sva pravna i fizička lica koja imaju u vlasništvu ili koriste nepokretnu imovinu) ne bi dobili nikakva nova prava ili usluge u zamenu za svoj novac. Komunalna taksa bi, kao takva, delila istu poresku osnovicu sa porezom na imovinu. Pošto brojne lokalne samouprave utvrđuju iznos poreza na imovinu za fizička lica po stopi ispod zakonom propisanog maksimuma, komunalna taksa bi se najverovatnije koristila da se teret finansiranja javne potrošnje u većoj meri prebaci na pravna lica. Na osnovu komentara USAID BEP, Zajednička grupa je Odbor Vlade Srbije za privredu i finansije obavestila o svojim razlozima za zabrinutost, usled čega je predložena nova parafiskalna taksa izbrisana iz teksta predloga zakona koji je Vlada Srbije usvojila i uputila u skupštinsku proceduru.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija