Povećanje efikasnosti izvršnog postupka

USAID BEP, Komora izvršitelja, Vrhovni kasacioni sud i Ministarstvo pravde organizovali su 2. i 3. decembra konferenciju posvećeno harmonizaciji prakse u pogledu primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Na konferenciji se okupilo preko 250 stručnjaka, među kojima su bile sudije Vrhovnog kasacionog suda, izvršne sudije iz glavnih osnovnih i privrednih sudova iy cele Srbije, službenici i članovi Komore izvršitelja i privrednici. Razgovor se vodio o rešavanju ključnih pitanja koja su do sada otkrivena u pogledu sprovođenja Zakona, među kojima su nedoslednosti u sudskoj praksi, trajanje i troškovi izvršenja, teškoće pri otkrivanju imovine dužnika, i drugo. Dragana Stanojević, direktor Projekta USAID BEP, predstavila je kratak pregled nalaza istraživanja koje je USAID BEP sproveo, sa posebnim osvrtom na uticaj izvršenja i naplate potraživanja na pravnu sigurnost poslovanja u Srbiji. Organizatori će nakon ovog skupa objaviti zaključke do kojih se došlo i podeliti ih svim javnim izvršiteljima i sudovima kako bi se omogućilo jednoobrazno sprovođenje izvršnog postupka. Pomoć koju USAID BEP pruža u ovoj oblasti doprinosi skraćenju trajanja izvršnog postupka i unapređenju doslednosti izvršenja, a samim tim i unapređenju percepcije izvršnog postupka u javnosti. Ova aktivnost je od presudnog značaja i za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, budući da se u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije za 2016. godinu navodi da bi „Srbija naročito trebalo da intenzivira napore u cilju smanjenja broja nerešenih predmeta i standardizacije sudske prakse“.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija