Usvojene izmene dva ključna podzakonska akta

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture usvojio je izmene dva podzakonska akta od presudnog značaja za uređenje objedinjene procedure i postupka izrade tehničke dokumentacije. USAID BEP je odigrao vodeću ulogu u utvrđivanju prepreka za sprovođenje reforme izdavanja građevinskih dozvola i predlaganje izmena i dopuna pravnog okvira u cilju otklanjanja tih nedostataka. Usvajanjem ova dva izmenjena podzakonska akta se, između ostalih poboljšanja, razjašnjavaju procedure za razmenu zvanične dokumentacije između investitora i organa koji izdaju građevinske dozvole, dodatno ograničava prostor za donošenje arbitrarnih odluka službenika koji izdaju dozvole i poboljšava položaj investitora u pogledu plaćanja administrativnih taksi. Pored toga, tim izmenama regulative bi trebalo da se uklone i određene prepreke sa kojima su se suočavale lokalne samouprave u realizaciji projekata javne infrastrukture. USAID BEP je intenzivno sarađivano sa Ministarstvom, Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj i drugim zainteresovanim akterima da bi se obezbedila adekvatna rasprava o izmenama i dopunama ovih značajnih podzakonskih akata kako na nivou državne uprave tako i u privatnom sektoru.

 

 

 

 

 
Novosti

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

28.07.2017 - Srbija se gradi!

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija