Značajno povećanje broja građevinskih dozvola

Elektronsko izdavanje građevinskih dozvola ubrzalo je administrativne procedure i doprinelo značajnom povećanju broja izdatih građevinskih dozvola i rezultatima rada građevinske industrije. Istovremeno, brojni organi koji izdaju građevinske dozvole arhiviraju zahteve i ostalu dokumentaciju i elektronski i ručno, što im povećava obim posla koji je već značajno porastao usled sve većeg broja zahteva. USAID BEP sarađuje sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj u cilju izrade zvaničnih tumačenja uslova za adekvatno arhiviranje dokumentacije za građevinske dozvole. Tehnička podrška koju je pružio USAID BEP omogućila je Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave da usvoji zvanično pravno tumačenje pravnog okvira kojim se omogućava isključivo elektronska obrada i arhiviranje zahteva za izdavanje građevinskih dozvola. Istim pravnim tumačenjem dopušteno je zaposlenima koji rade na poslovima izdavanja građevinskih dozvola da elektronski potpisuju dokumentaciju i dostavljaju je drugim organima – ovlašćenja koja su prethodno bila ograničena samo na najviše zvaničnike ovih organa, što je izazivalo „uska grla“ u obradi zahteva. Ova dva tumačenja rasteretiće organe nepotrebnog admnistrativnog opterećenja štampanja i arhiviranja papirnih kopija dokumenata podnetih elektronskim putem i oslobodiće više službenike nepotrebnih dužnosti kroz prenos ovih odgovornosti na zaposlene nižeg ranga. Organi koji izdaju građevinske dozvole stoga bi trebalo da mogu dodatno da skrate vreme potrebno za obradu zahteva za izdavajne dozvola i da koriste vreme viših službenika za bolje sprovođenje postupaka i postupanje u najsloženijim predmetima.

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija