Priprema programskog budžeta za 2017. godinu

Ministarstvo instrukcija uputilo je 15. novembra svim direktnim korisnicima budžetskih sredstava instrukciju za pripremu budžeta za 2017. godinu. Ova instrukcija sadrži i Uputstvo za pripremu programskog budžeta koje su Sektor budžeta Ministarstva finansija i USAID BEP zajednički pripremili tokom nekoliko prethodnih meseci. Uputstvo je prvi put objavljeno u februaru 2014. i ažurirano je da bi se u obzir uzele pouke iz prve dve godine primene programskog budžeta u Srbiji. Unapređeno Uputstvo će korisnicima budžetskih sredstava omogućiti da predloge finansijskih planova izrade u formatu usklađenim sa metodologijom programskog budžeta i uz navođenje veza sa ciljevima i pokazateljima učinka koji se u većoj meri odnose na delotvornost i efikasnost subvencija, projekata i javnih usluga. Novo Uputstvo doprinosi većoj transparentnosti budžeta jer se u skladu sa njim uklanjaju nepotrebne informacije i uvode poboljšani ciljevi i pokazatelji učinka, čime se postavlja temelj za uvođenje godišnjeg i polugodišnjeg izveštavanja o njihovom ostvarenju. USAID BEP je do sada pružio podršku svim resornim ministarstvima kroz niz radionica i konsultacija u cilju primene novog Uputstva. Instrukcija za pripremu budžeta za 2017. godinu sadrži i detaljnije smernice za dostavljanje zahteva za finansiranje kapitalnih projekata čija je namena da se obezbedi odgovornost u donošenju odluka o kapitalnim rashodima. Ova poboljšanja će dovesti do veće transparentnosti i odgovornosti postupka pripreme budžeta.

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija