Sistem za upravljanje javnim investicijama u Srbiji

U sredu 9. novembra predstavnici Svetske banke, Grupe za ocenu kapitalnih projekata Ministarstva finansija i tima za reformu upravljanja javnim investicijama USAID BEP sastali su se da razmotre predlog Svetske banke za budući sveobuhvatni informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama. Predloženi sistem trebalo bi da pruži podršku za punu primenu Uredbe o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata. Diskusija se vodila naročito o konceptualnim speficikacijama predloženog sistema u pogledu njegove funkcionalnosti, arhitekture i institucionalnih zahteva. Krajnji cilj informacionog sistema za upravljanje javnim investicijama je povećanje efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti upravljanja javnim investicijama u Srbiji. Informacioni sistem bi trebalo da pomogne da se poboljša delotvornost i transparentnost međunarodne pomoći i predstavljaće osnovni mehanizam za administraciju i upravljanje javnim investicijama u Srbiji.

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija