Sistem za upravljanje javnim investicijama u Srbiji

U sredu 9. novembra predstavnici Svetske banke, Grupe za ocenu kapitalnih projekata Ministarstva finansija i tima za reformu upravljanja javnim investicijama USAID BEP sastali su se da razmotre predlog Svetske banke za budući sveobuhvatni informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama. Predloženi sistem trebalo bi da pruži podršku za punu primenu Uredbe o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata. Diskusija se vodila naročito o konceptualnim speficikacijama predloženog sistema u pogledu njegove funkcionalnosti, arhitekture i institucionalnih zahteva. Krajnji cilj informacionog sistema za upravljanje javnim investicijama je povećanje efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti upravljanja javnim investicijama u Srbiji. Informacioni sistem bi trebalo da pomogne da se poboljša delotvornost i transparentnost međunarodne pomoći i predstavljaće osnovni mehanizam za administraciju i upravljanje javnim investicijama u Srbiji.

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija