Direkcija za elektronsku upravu raspisala tender za javnu nabavku softvera „E-Inspektor“

Direkcija za elektronsku upravu (DEU) objavila je 10. novembra poziv za prikupljanje ponuda i izdana tendersku dokumentaciju za javnu nabavku usluga izrade softvera za integrisani informacioni sistem za inspekcije („E-Inspektor“). Tender je raspisan nakon analize poslovnih procesa inspekcija koju su zajednički sproveli DEU i USAID BEP. Izrada ovog softvera ključna je faza u uspostavljanju sistema „E-Inspektor“. Najuspešniji ponuđač bi trebalo da izradi zajedničku platformu za sve inspekcije, uvede sistem u četiri inspekcije na nacionalnom nivou koje učestvuju u pilot-projektu i sprovede obuku instruktora u tim inspektoratima u roku od 18 meseci. USAID BEP će nastaviti da pruža tehničku podršku DEU i Ministarstvu državne uprave i lokalne samoouprave tokom čitavog procesa izrade sistema „E-Inspektor“. Ovaj sistem je zamišljen da pruži značajnu pomoć za sprovođenje inspekcijskog nadzora zasnovanog na proceni mogućeg rizika, smanji administrativno opterećenje kako privrednih subjekata tako i inspektora i poveća delotvornost inspekcijskog nadzora. Poziv za prikupljanje ponuda i tenderska dokumentacija mogu se naći na internet adresi deu.gov.rs/dokumenti-javne-nabavke.php#.

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija