Predlog Zakona o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti ušao u skupštinsku proceduru

Vlada Srbije je 9. novembra usvojila Predlog Zakona o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti i uputila ga u skupštinsku proceduru. Predlog ovog propisa izrađen je uz podršku USAID BEP. Kada Zakon o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti bude usvojen, njime će se unaprediti kvalitet profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti i omogućiti stvaranje infrastrukture za pouzdanu procenu vrednosti nepokretnosti. Predlog Zakona sadrži odredbe o stalnom stručnom usavršavanju kojima će se osigurati da svi procenitelji vrednosti nepokretnosti imaju odgovarajuća znanja. Ovim propisom se uvode i Nacionalni standardi i Kodeks etike i profesionalnog postupanja za licencirane procenitelje; propisuju uslovi za licenciranje i obavezno stručno usavršavanje; i formira Stručni odbor koji će propisivati plan i program obuke i ispita. Pouzdana procena vrednosti nepokretnosti je od presudnog značaja za rešavanje pitanja problematičnih plasmana („NPL“) i, samim tim, i za stabilnost čitavog finansijskog sektora, smanjenje rizika i unapređenje uslova za kreditiranje. Očekuje se da će ovaj zakon biti usvojen u Skupštini do kraja 2016. godine.

 

 

 

 
Novosti

05.09.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) ažurirao „Vodič kroz dozvole za izgradnju“ namenjen investitorima, stručnjacima i državnim službenicima

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija