Ocena efekata reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola – Gde smo danas a gde želimo da budemo?

Krajem juna 2016. navršilo se 16 meseci od uvođenja objedinjene procedure i šest meseci od početka elektronskog izdavanja građevinskih dozvola – a obe ove aktivnosti sprovedene su uz značajnu podršku USAID BEP. U tom trenutku USAID BEP je zaključio da se reforme sprovode već dovoljno dugo da se može pokrenuti sveobuhvatna ocena njihovog efekta. Iako su početne informacije o uticaju ove reforme bile pozitivne, USAID BEP je nastojao da sistematski prikupi i obradi dostupne podatke o ishodima rada reformisanog sistema za izdavanje građevinskih dozvola i utvrdi u kojim oblastima su potrebna dodatna poboljšanja. Te su informacije pribavljene iz zvaničkih statističkih podataka, anketa investitora i službenika zaduženih za izdavanje građevinskih dozvola i razgovora sa učesnicima u postupku. Rezultat analize je dokument od preko 80 strana pod naslovom „Ocena efekata reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola“. U njemu se dokumentuju izrazito pozitivni efekti ove reforme, uključujući pojednostavljene procedure, skraćeno vreme i smanjene troškove izdavanja građevinskih dozvola, kao i povećan obim aktivnosti građevinske industrije. U „Oceni efekata“ se naročito izdvajaju oblasti u kojima je i dalje potrebna pažnja: staranje o tome da je politika taksi i naknada dosledna u svim organima koji izdaju dozvole i usklađena sa stvarnim troškovima pružanja relevantnih administrativnih usluga; i povećanje funkcionalnosti i unapređenje stabilnosti softvera za izdavanje građevinskih dozvola. USAID BEP će nastaviti da sarađuje sa Vladom Srbije na daljem poboljšanju efikasnosti i standardizaciji unapređenih procedura u sve organe zadužene za izdavanje građevinskih dozvola.

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija