USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) promoviše efikasno izvršenje u cilju rešenja problematičnih plasmana (NPL)

USAID BEP je 14. oktobra 2016. učestvovao u radu Foruma o NPL u jugoistočnoj Evropi za 2016. Ovom skupu su prisustvovali vodeći predstavnici regulatornog sektora, predvođeni pomoćnikom ministra finansija Zlatkom Milikićem, zvaničnici ključnih međunarodnih finansijskih institucija (poput MMF-a i EBRD-a) i međunarodnih organizacija, predstavnici komercijalnih banaka, potencijalnih investitora i pružalaca savetodavnih usluga, stručnjaci za reorganizaciju i pravni savetnici komercijalnih banaka. Učesnici su se osvrnuli na nacionalne strategije zemalja jugoistočne Evrope za rešenje problematičnih plasmana, različita pravna rešenja u svakoj od ovih zemalja i načine kategorizacije ovih plasmana, kao i na metode za privlačenje velikih investitora zainteresovanih za regionalno tržište problematičnih plasmana. Predstavnik USAID BEP bio je moderator trećeg panela, pod nazivom „Rešavanje problema stečaja, restrukturiranja i izvršenja“ i predstavio temu pod naslovom „Izvršenje kao preventivna mera – kako se može sprečiti stečaj?“, u okviru koje je USAID BEP pružio informacije o svojim aktivnostima na promovisanju javnih politika u oblasti izvršenja. Visok nivo problematičnih plasmana je u poslednjih nekoliko godina doveo do porasta sistemskog rizika u Srbiji i regionu jugoistočne Evrope, naročito nakon izbijanja svetske ekonomske krize, što je izazvalo dramatičan rast nenaplativih dugova. Analize međunarodnih finansijskih institucija govore da stepen NPL veći od 10 odsto smanjuje rast kredita za četiri odsto (isključujući sekundarne efekte). Mnoge zemlje u regionu, uključujući Srbiju, dostigle su nivoe NPL koji utiču na sposobnost bankarskog sektora da obezbedi kredite, što zahteva „čišćenje“ bilansa stanja bankarskog sektora da bi se omogućilo novo kreditiranje po nižim kamatnim stopama. USAID BEP pruža podršku za održivo rešavanje problematičnih plasmana, što će ponovno omogućiti bankarskom sektoru da kreditira ekonomski održive kompanije.

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija