Izgradnja kapaciteta javnih izvršitelja

USAID BEP će organizovati specijalizovani program obuke u cilju unapređenja kapaciteta javnih izvršitelja a samim tim i povećanja efikasnosti i delotvornosti njihovog rada u postupcima izvršenja. Program obuke će se usredsrediti na edukaciju javnih izvršitelja u oblastima upravljanja finansijama, medijacije i efikasnog i delotvornog izvršenja. Izvršitelji će steći nove veštine: (i) uspešnijeg upravljanja finansijama svojih kancelarija i saradnje sa privrednicima, poslovnim udruženjima i bankama; i (ii) delotvorne komunikacije, što će im omogućiti da strane u sporu podstaknu da vode dijaloge i pregovore i rešavaju nesporazume i sporove uz iznalaženje međusobno prihvatljivog rešenja. Ova aktivnost će se sprovesti kroz podugovor sa lokalnim partnerom u saradnji sa Komorom izvršitelja i Pravosudnom akademijom. Obuka će se organizovati tokom petomesečnog perioda u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Ovaj vid podrške unaprediće primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju i unaprediti rezultate izvršnog postupka, čime će se sniziti troškovi izvršenja i smanjiti kreditni rizik, što opet može da dovede do smanjenja troškova finansiranja privrede u celini.

 

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija