Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji predstavljena globalnoj publici

USAID BEP je od 10. do 14. oktobra za najznačajnije aktere u reformi inspekcijskog nadzora u Srbiji organizovao studijsko putovanje u London na međunarodnu konferenciju britanske Agencije za regulatornu reformu (UK Regulatory Delivery)pod nazivom „Reforma poslovnog okruženja za globalni rast i prosperitet“. U radu konferencije učestvovalo je preko 200 delegata iz 55 zemalja u kojima se sprovode promene regulatornog okruženja u cilju promovisanja prilika za trgovinu i investicije, omogućavanja veće pravne sigurnosti za privredu i ostvarivanja rasta i prosperiteta. Srpska delegacija je imala prilike da stekne nova znanja o najnaprednijim tendencijama i praksama u pogledu regulative zasnovane na proceni rizika, regulatorne reforme i inspekcijskog nadzora u oblastima standarda, upravljanja otpadom, intelektualne svojine, bezbednosti proizvoda i pojednostavljenja spoljne trgovine. Srbija je bila jedna od veoma malog broja zemalja pozvanih da održe prezentacije na ovoj konferenciji, što pokazuje u kojoj meri su obim i kvalitet reformi u Srbiji prepoznati na međunarodnom nivou. Internacionalni i srpski stručnjaci sa projekta USAID BEP i državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave predstavili su aspekte Zakona o inspekcijskom nadzoru učesnicima u konferenciji. Članovi srpske delegacije će svoja novostečena znanja primeniti u izradi propisa, smernica i metodologija inspekcijskog nadzora, kao i u planiranju dalje reforme inspekcija.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija