Optimizacija troškova izvršenja

USAID BEP pruža tehničku podšku Ministarstvu pravde Srbije i Komori javnih izvršitelja u cilju ažurnog i doslednog sprovođenja novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju. USAID BEP je angažovao konsultanta koji će sprovesti analizu novousvojenih propisa, a naročito uticaja nove tarife izvršitelja na privredu. Ova analiza će se usredsrediti na praktične aspekte rada javnih izvršitelja, uključujući upravljanje kancelarijom, terenski rad, finansijske i računovodstvene obaveze, komunikaciju sa poveriocima i dužnicima, vođenje predmeta itd. Analiza bi trebalo da posluži kao osnova za izradu preporuka o tome kako povećati naknade izvršitelja u dovoljnoj meri da se profesiji javnih izvršitelja omogući da privuče kompetentne kadrove, razvija se i zadrži integritet i nepristrasnost a istovremeno da se privreda ne optereti još jednim nerazumnim troškom naplate potraživanja. Unapređenja u pogledu optimizacije troškova za cilj imaju smanjenje rizika od neefikasne naplate potraživanja, što je naročito značajno za male privrednike koji trpe najveći negativni uticaj visokih troškova i neadekvatnog pristupa izvorima finansiranja. Pored toga, USAID BEP nastavlja sa radom na unapređenju pozicije Srbije na listi izveštaja Doing Business Svetske banke, naročito kada se u obzir uzme da izvršenje ugovora u Srbiji košta u proseku 34 odsto iznosa potraživanja, u poređenju sa 21,1 odsto u razvijenim zemljama članicama OECD.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija